כרבולת אדומית תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Onobrychis ptolemaica