לוטונית מדוקרנת תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Lotononis platycarpa