חבלבל מצרי תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Convolvulus fatmensis