בת-קורנית הערבות תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Thymus bovei