בת-קורנית הערבות תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Thymus bovei