ארנבית זיפנית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Arnebia hispidissima