סתוונית טוביה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Colchicum tuviae