חרטומית ערבית תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Schimpera arabica