שנק החורש הר אדיר, 21-4-2011 תמונה קודמת  © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Limodorum abortivum