איריס הסרגל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Iris vartanii