עטיינית קצרה תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Crypsis schoenoides