מלחית אשלגנית תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Salsola kali