קחוינה מקרינה תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Anacyclus radiatus