עטיינית מגובבת תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Crypsis minuartioides