עטיינית מגובבת תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Crypsis minuartioides