זון רב-שנתי © Photo: Mike Livne  
 
Lolium perenne