זהבית אדמדמת תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Gagea libanotica