צפורנית מצרית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Silene aegyptiaca