הרדוף הנחלים נאות קדומים תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Nerium oleander