גזר זהוב תמונה הבאה  © Photo: Yuval Evron  
 
Daucus aureus