זוטה צפופה תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Micromeria myrtifolia