זוטה צפופה תמונה הבאה  © Photo: Yuval Evron  
 
Micromeria myrtifolia