אחירותם החורש חרמון תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakobson Uzi  
 
Spartium junceum