שום סנין תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Allium sannineum