קוסיניה חרמונית חרמון תמונה קודמת  © Photo: Yaakobson Uzi  
 
Cousinia hermonis