בטנונית שעירה תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Gastrocotyle hispida