ורבנה רפואית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Verbena officinalis