געדת החורש תמונה קודמת   
 
Teucrium stachyophyllum