עופרית אירופית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Plumbago europaea