זית אירופי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Olea europaea