לשון-פר מזרחית © Photo: Issac Tor  
 
Anchusa ovata