פגופירון תרבותי שלולית דורה, יוני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Fagopyrum esculentum