קטלב מצוי תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Arbutus andrachne