סירה קוצנית , 12-2020 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Sarcopoterium spinosum