תלתן זוחל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Trifolium repens