חומעה יפה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Rumex pulcher