שלהבית קצרת-שיניים תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Phlomis brachyodon