ברומית ספרדית תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Bromus madritensis