ערבה לבנה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Salix alba