שיבולת-שועל נפוצה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Avena sterilis