בן-חיטה אריכא תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Aegilops longissima