סרפד צורב תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Urtica urens