מרסיה יפהפיה תמונה הבאה  © Photo: Ido Rosenthal  
 
Maresia  pulchella