נוציץ עטוף תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Pterocephalus brevis