סחלב סורי תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Orchis syriaca