עבדקן החוף תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Polypogon maritimus