שום שעיר © Photo: Sara Gold  
 
Allium trifoliatum