כרוב השמן תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Brassica napus