מרוות ירושלים , 3-2015 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Roee Kantor  
 
Salvia hierosolymitana