ארבעוני שעיר תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Tetrapogon villosus